Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Techniki Rolniczej i Leśnej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Agroinżynierii
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych

Eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego – Standardy kształcenia

System produkcyjny i jego uwarunkowania. Zasady techniczne i technologiczne użytkowania maszyn i urządzeń. Dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń. Procesy technologiczne w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie spożywczym. Planowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem rozmiarów i rodzaju produkcji oraz kosztów. Metody optymalizacji procesów technologicznych. Zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego. Trwałość i niezawodność maszyn. Obsługa techniczna. Diagnostyka techniczna. Przechowywanie maszyn. Recykling. Systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/