Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Techniki Rolniczej i Leśnej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
    Wydział Rolniczy
    Ocena: brak danych
  • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
    Wydział Agroinżynierii
    Ocena: brak danych
  • Akademia Rolnicza w Lublinie
    Wydział Inżynierii Produkcji
    Ocena: brak danych
  • Akademia Rolnicza w Szczecinie
    Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
    Ocena: brak danych
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Wydział Inżynierii Produkcji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
    Wydział Rolniczy
    Ocena: brak danych

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/